عضو کمیسیون امنیت ملی:

ادعای آمریکا مبنی برآغاز اجرای برجام قاشق خالی در دهان گذاشتن است

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به ادعای مقامات آمریکا مبنی بر آغاز اجرای برجام گفت:آمریکا تمامی اقدامات خودبرای اجرای برجام را منوط به اجرای تعهدات ایران کرده لذا این ادعا قاشق خالی دردهان گذاشتن است.

محمد حسن آصفری در گفتگو را خبرنگار مهر در واکنش به ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر آغاز اجرای برجام در این کشور گفت: اقدامات اصلی در مورد اجرای برجام باید توسط ایران انجام شود و پس از راستی آزمایی اقدامات ایران، اقدامات طرف آمریکایی آغاز خواهد شد.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: طرف آمریکایی برای اجرای برجام فقط باید یک امضا کند مبنی بر اینکه تحریم ها را در صورتی که ایران اقدامات اعتماد ساز را انجام دهد لغو می کنیم بنابر این آنها برای اجرای برجام لازم نیست اقدام خاصی را انجام دهند.

وی تاکید کرد: اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک ادعا است زیرا اجرای برجام زمانی در واقع توسط طرف آمریکایی آغاز خواهد شد که مانع تراشی ها علیه بانک مرکزی برای جابه جایی ارز برداشته شده،اجازه حضور نفت ایران در ابزار های جهانی را بدهند و تحریم های دارویی و قطعات هواپیما برداشته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اجرای برجام جنبه شعاری دارد گفت: دولت آمریکا تمامی اقدامات خود برای اجرای برجام را منوط به اجرای تعهدات ایران کرده است.

نماینده اراک با تاکید بر اینکه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اجرای برجام جنبه شعاری دارد گفت: دولت آمریکا تمامی اقدامات خود برای اجرای برجام را منوط به اجرای تعهدات ایران کرده است بنابراین ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واقع قاشق خالی در دهان گذاشتن است.

وی تصریح کرد: کمیسیون برجام و مجلس در حال بررسی توافق ایران وغرب هستند و اظهارات مقامات آمریکایی موجب تاخیر یا تعجیل در بررسی ها نخواهد شد.

آصفری تصریح کرد: تا زمانی که مجلس نظر خود در مورد برجام را اعلام نکرده است سازمان انرژی اتمی اجازه اجرای برجام از جمله اکسید کرد اورانیوم غنی شده و باز کردن سانتریفیوژها را ندارد.