امیرعبداللیهان در دیدار با معاون وزیر دارایی آفریقای جنوبی:

برای کشورهایی که دردوران تحریم کنارمان بودندجایگاه ویژه‌ای قائلیم

سیاسی

معاون عربی و آفریقا وزیر خارجه کشورمان گفت: کسانی که در دوران تحریم با ما بوده اند در دوران پسا تحریم از جایگاه ویژه ای برخوردارند و آفریقای جنوبی یکی از این کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته جوناس معاون وزیر دارایی و خزانه داری آفریقای جنوبی که در راس هیات مالی از جمهوری اسلامی ایران دیدن می کند، با امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقا ملاقات و در خصوص رایزنی هایی که با مقامات ایرانی انجام داده است، گزارشی ارائه کرد.

در این دیدار معاون وزیر دارایی آفریقای جنوبی گفت که کشورش برای روابط با جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی قائل است به همین دلیل با هیاتی از کارشناسان مالی، بیمه، بانکی و سرمایه گذاری به ایران آمده است تا مسیر همکاریهای بیشتر تجاری و اقتصادی بین دو کشور را هموار نمایند.

امیرعبداللهیان که ریاست ایرانی کمیته سیاسی پیگیری اجرای توافقات کمیسیون مشترک عالی بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی را بر عهده دارد هم گفت: کسانی که در دوران تحریم با ما بوده اند در دوران پسا تحریم از جایگاه ویژه ای برخوردارند و آفریقای جنوبی یکی از این کشورهاست.

معاون ظریف از شتاب گرفتن روند مثبت روابط بین دو کشور ظرف چند ماه اخیر ابراز خوشحالی کرد و گفت: ما برای توسعه مناسبات با کشوری که مردم ما آن را بنام نلسون ماندلا، قهرمان صلح و آزادی می شناسند هیچ محدودیتی نداریم.