سهم هر استان از مجلس آینده، چند نماینده است؟

انتخابات مجلس دهم

مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ کرسی دارد که اقلیت‌های مذهبی ۵ کرسی آن را عهده‌دار خواهند بود؛ بنابراین رقابت بر سر کسب ۲۸۵ کرسی دیگر است.

به گزارش خبرآنلاین، برای به دست آوردن اکثریت مجلس شورای اسلامی هریک از طیف‌های سیاسی کشور باید دست کم ۱۴۳ کرسی را به دست آورند.

بر اساس قانون انتخابات، هر استانی بر اساس میزان جمعیت تعدادی نماینده دارد. در این میان تعداد نمایندگان ۱۰ استان دو رقمی است و در مجموع ۱۷۴ کرسی به این ۱۰ استان اختصاص داده شده است. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که رقابت اصلی جناح‌های سیاسی کشور در این ۱۰ استان باشد.

24503

کد N963842