• ۱۴بازدید

فیلم/ تظاهرات مردم ترکیه در حمایت از وحدت ملی

بین الملل: هزاران نفر از مردم ترکیه در حمایت از اتحاد ملی در آنکارا دست به راهپیمایی زدند. این برنامه با عنوان «نه به تروریسم، آری به برادری» برگزار شد.

فیلم/ تظاهرات مردم ترکیه در حمایت از وحدت ملیبین الملل: هزاران نفر از مردم ترکیه در حمایت از اتحاد ملی در آنکارا دست به راهپیمایی زدند. این برنامه با عنوان «نه به تروریسم، آری به برادری» برگزار شد.

کد N963485

وبگردی