هروی در نطق میان دستور:

بهتر است نام مفسدان اقتصادی در جیب مسئولان نماند

سیاسی

نماینده مردم قائنات گفت: بهتر است نام مفسدان اقتصادی در جیب مسئولان نماند چون مردم از فساد ادارات و برخی مسئولان خسته شده اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، جواد هروی نماینده مردم قائنات در نطق میان دستور، با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون برجام با نگرش واقع گرایانه و به دور از شائبه های سیاسی و جانب داری از طیف خواص، به بررسی متن برجام بپردازند، گفت: باید با مراجعه به صاحب نظران، اعضای کمیسیون وظیفه خود را به خوبی ایفا کنند.

وی افزود: رهبر انقلاب همواره از سرداران دیپلماسی به نیکی یاد کرده و فرموده اند بررسی ها به گونه ای نباشد که در کشور دو قطبی ایجاد شود.

هروی ادامه داد: اعضای کمیسیون برجام منصفانه عمل کنند و از تشکیک در اصل مذاکرات بپرهیزند.

وی همچنین در بخش دیگری از نطق خود گفت: دستگاه قضا به دلیل آنکه مردانه وارد مبارزه با فساد شد، تشکر می کنیم اما بهتر است نام مفسدان در جیب مسئولان نماند چون مردم از فساد ادارات و برخی مسئولان خسته شدند، مبارزه جدی با فساد خواست ملت است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به پرونده تخلفات موسسه مالی میزان گفت: مماشات با متخلفین موسسه میزان تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ مردم از مماشات با این مفسدان نالان هستند.