ایران هدف قرار دادن اقامتگاه سفیر عمان در صنعا را محکوم کرد

سیاسی

افخم ضمن محکومیت هدف قرار دادن اقامتگاه سفير عمان در صنعا گفت: نيروهای ائتلاف با اين اقدام کینه توزانه ثابت كردند که نمی‌توانند اقدامات بشر دوستانه عمان را تحمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر مرضیه افخم سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان هدف قرار دادن اقامتگاه سفير عمان در صنعا توسط نيروهاي ائتلاف را بشدت محكوم كرد و آن را مغاير با مقررات بين المللي مربوط به مصونيت اماكن ديپلماتيك دانست.

 مرضیه افخم از مجامع بين المللي بويژه سازمان ملل متحد خواست در اجرای مسئوليت خود براي متوقف ساختن جنگ و تجاوز نيروهاي ائتلاف به اهداف ممنوعه از جمله اهداف غير نظامي و اماكن ديپلماتيك بصورت جدي و فوري  اقدام كنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: نقش سازنده عمان در بحران يمن بارها مورد تمجید نهادهای مختلف و جامعه بين المللي قرار گرفته است و نيروهاي ائتلاف با اين اقدام کینه توزانه و توجیه ناپذیر ثابت كردند كه حتی اقدامات بشر دوستانه كشوری مانند عمان كه براي تخفيف فاجعه انساني در يمن و در هماهنگي کامل با صليب سرخ جهاني و سازمان ملل متحد تلاش مي كند ، را نیز تحمل نمي كنند.