عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان خبر داد:

بررسی گزارش کمیسیون برجام در فراکسیون رهروان

سیاسی

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان گفت: در جلسه صبح امروز خلاصه موضوعات و مباحثی که در کمیسیون برجام مورد بررسی قرار گرفته بود در فراکسیون رهروان مطرح شد.

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه صبح امروز فراکسیون رهروان گفت: در جلسه امروز گزارشی از خلاصه موضوعات و مباحثی که در کمیسیون برجام مورد بررسی قرار گرفته است به اعضای شورای مرکزی ارائه شد.

وی ادامه داد: همچنین اخبار حوزه های انتخابیه طی سه هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت.