سفر رئيس جمهور چين به آمريكا؛ سایه سنگین فضای مجازی

سیاسی

فضای مجازی به عنوان فضای دوم زيست انسان امروزی به آهستگی به حوزه های گوناگون سياسی و اجتماعی وارد شده است.

گروه بین الملل-مهدی پورحسنی: مي توان اينگونه  پيش بيني كرد كه  اين موضوع  به بالاترين سطح گفتگوهاي سياستمداران  در سطح بين المللي يعني گفتگوي بين روساي كشورها تبديل مي گردد. به طوري كه يكي از محورهاي مهم مذاكراتي در جريان سفر رئيس جمهور چين به ايالات متحده بحث در خصوص امنيت سايبري خواهد بود.

باراك اوباما بر ايجاد يك چارچوب بين المللي جهت جلوگيري از كاربرد اينترنت به عنوان يك ابزار نظامي تاكيد دارد.

زماني كه ايالات متحده آماده پذيرايي از «شي جينپينگ» رئيس جمهور چين مي گردد. اوباما رئيس جمهور اين كشور گروهي از مديران شركت هاي امنيت سايبري را بر تمركز بر موضوع امنيت سايبري فراخواند موضوعي كه دو كشور را درگير يك بحث چالشي كرده است.

يك كارشناس نزديك به كاخ سفيد گفت كه ايالات متحده به دليل اينكه نمي خواهد در آستانه سفر رئيس جمهور چين به اين كشور در رابط دو كشور تنش ديپلماتيك ايجاد شود قصد اعمال تحريم عليه چين براي حملات سايبري اين كشور را ندارد.

ايالات متحده مدعی شده كه جاسوسي صنعتي توسط چين بيشتر از جاسوسي هاي سنتي باعث كسب اطلاعات توسط اين كشور شده است و اين عمل تجاوزكارانه بايد متوقف گردد.

اوباما رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا معتقد است كه كشورش آماده انجام اقداماتي است كه به چين نشان دهد كه اين مسئله يك گلايه ساده نبوده بلكه مسئله بسيار مهمي است كه اگر راه حلي براي آن پيدا نشود آمريكا آماده انجام اقدامات تلافي جويانه خواهد بود.

جاش ارنست سخنگوي كاخ سفيد تصریح کرده كه ايالات متحده اميدوار است كه نيازي براي بكار بردن تحريم عليه اقدامات چيني ها براي جاسوسي  صنعتي عليه اهداف تجاري ايالات متحده نداشته باشد. او همچنان تاكيد كرده كه دولت چين براي پاسخ به اين نگراني ها با ايالات متحده وارد يك گفتگوي صريح و شفاف شود.

اوباما خطاب به بازرگانان آمريكايي گفته كه اميدوار است كه دولت ها يك چارچوب بين المللي را براي حوزه امنيت سايبري مانند توافقات هسته اي بين المللي  ايجاد نمايند كه اين مسئله مستلزم مذاكرات دشوار و طولاني خواهد بود.

اوباما گفته است كه اگر چين و ايالات متحده دراين خصوص هم صدا شوند ديگر كشورها نيز به اين فرايند خواهند پيوست. اوباما همچنين تاكيد كرده كه ايالات متحده توانايي قرار گرفتن در موضع تهاجمي را دارد ولي نمي خواهد از اينترنت به عنوان يك سلاح استفاده نمايد.

بروس مك كونل رئيس سابق امنيت سايبري وزارت امنيت داخلي آمريكا معتقد است كه اوباما  براي ايجاد امنيت سايبري بيشتر به ايجاد هنجارها علاقمند است تا ايجاد يك مكانيسم حكمراني مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت نظارت بر سلاح هاي سايبري، اين اصول مي تواند شامل خودداري از حملات به زير ساخت ها در زمان صلح و يا پاسخ مساعد به درخواست كمك سايبري گردد و صحبت هاي اوباما بيشتر يك ايده مي باشد تا ايجاد يك ساختار براي امنيت سايبري.