وزیر کشور آلمان:

برای محدودیت ورود مهاجران به اروپا قانون وضع شود

سیاسی

وزیر کشور آلمان در اظهارنظری دور از انتظار گفت باید قوانینی تدوین شود که ورود مهاجران به اروپا را محدود کند تا آنها به کشورهای خود بازگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور آلمان بر خلاف مقامات ارشد این کشور در اظهارنظری غیر قابل انتظار با ورود مهاجران به کشورهای اروپایی مخالفت کرد. «توماس دمایتزره» وزیر کشور آلمان گفت: باید در اتحادیه اروپا قوانینی تدوین شود که ورود مهاجران به قاره اروپا را محدود کند تا آنها به کشورهای خود بازگردند.

وی در مصاحبه با روزنامه اشپیگل افزود: ما نمی توانیم تمام مهاجران کشورهای جنگ زده یا فقیر را در آلمان و اروپا بپذیریم و آنها باید راه حلی برای مشکلات خود پیدا کنند. سخنان وزیر کشور آلمان در حالی بیان شده است که بسیاری ازمقامات ارشد این کشور از جمله آنگلا مرکل بر لزوم پذیرش مهاجران در اتحادیه اروپا تاکید کرده اند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان چندی پیش گفته بود بحران مهاجران جدی تر از مسئله ریاضت اقتصادی در شرق اروپاست و باید مثل بحران یونان این مشکل نیز توسط کشورهای اروپایی حل شود. این در حالی است که طرح توزیع مهاجران در بین کشورهای اروپایی با مخالفت انگلیس و کشورهای شرق اروپا مواجه شده است.

دمایتزره به قانون دوبلین در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت طبق این قانون هر کشوری که اولین بار مهاجران به آن وارد می شوند، باید مسئولیت اسکان مهاجران را بر عهده بگیرد. در صورت پذیرش طرح وزیر کشور آلمان، همه مهاجران سوری ساکن این کشور باید از آلمان اخراج شوند.