فیلم/ درگیری پلیس ژاپن با معترضان به نظامیگری توکیو

سیاسی

بین الملل: اعتراضات مردم ژاپن به سیاست های نظامی توکیو همچنان ادامه دارد بطوریکه در روزهای گذشته معترضان در مقابل پارلمان تجمع کرده بودند که با واکنش پلیس مواجه شد.

فیلم/ درگیری پلیس ژاپن با معترضان به نظامیگری توکیوبین الملل: اعتراضات مردم ژاپن به سیاست های نظامی توکیو همچنان ادامه دارد بطوریکه در روزهای گذشته معترضان در مقابل پارلمان تجمع کرده بودند که با واکنش پلیس مواجه شد.