جانشین وندی شرمن انتخاب شد

واحد مرکزی خبر نوشت: رسانه های آمریکایی از تعیین جانشین وندی شرمن خبر دادند.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، تام شانون را به جای وندی شرمن به سمت معاون وزیر در امور سیاسی منصوب کرد.

5252

کد N961797