شرح تحصن غرضی با علی جنتی در فرانسه در سال 56/ با 10 هزار تومان رفتیم با میلیون ها تومان برگشتیم!

روزنامه اعتماد در گفت و گویی با محمد غرضی به ماجرای اعتصاب غذای دانشجویان در سال 56 در فرانسه پرداخته است. شرح این ماجرا را در ادامه بخوانید:

ماجراي اعتصاب غذاي پاريس در سال 56 كه هزار نفر را با خود برديد چه بود؟

 

سر زندانيان سياسي بود. مي‌خواستيم يك موج رسانه‌اي جهاني راه بيندازيم تا همه بفهمند زندانيان سياسي در ايران وضعيت بدي دارند. با محمد منتظري و علي جنتي تصميم گرفتيم كه به پاريس برويم و اعتصاب غذا كنيم. با تعداد ديگري از طلاب هم مشورت كرديم. با مرحوم فردوسي‌پور و آقاي دعايي هم قرار گذاشتيم كه اينها هم تاييد كردند.

واقعا هزار نفر را براي اعتصاب غذا به فرانسه برديد؟

بله.

از ايران؟

نه. از كل خاورميانه.

با هزينه خودشان مي‌آمدند؟

من از ايران كه رفتم ١٠ هزار تومان در جيبم بود. وقتي برگشتم ميليون‌ها تومان پول با خودم آوردم.

چطور؟ همه آنجا خرج مي‌كنند شما پول به دست آورديد؟

ساده است براي‌تان مي‌گويم. حجاج به مكه مي‌آمدند اما به آنها ويزا نمي‌دادند. دستگاه ما چهار هزار تومان مي‌گرفت و ويزا مي‌داد.

چگونه از سعودي ويزا مي‌گرفتيد؟

سفارت سعودي در سوريه بود كه ما هم در آنجا براي خودمان امكاناتي درست كرده بوديم.

پس ويزا جعل مي‌كرديد؟

عربستان و مكه مال مسلمان‌ها است. بيخود مي‌كردند مي‌گفتند ما به عنوان دولت سعودي بايد مجوز بدهيم. همين بود كه خودمان ويزا صادر مي‌كرديم.

اين پاسپورت‌ها را از كجا تهيه كرديد؟

زماني كه مي‌خواستيم به پاريس برويم محمد منتظري يك رفيق كويتي خيلي خوبي داشت. هزار بليت دوسره از دمشق به پاريس با اير كويت گير آورد. شيعه‌هاي كويت اعتبار زياد داشتند و خرج مي‌كردند.

2727

کد N961677