معاون اول رییس جمهوری در راس هیات 40 نفره وارد زابل شد

ایرنا نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در راس هیاتی 40 نفره متشکل از وزرای جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون فناوری و علمی رییس جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان وزرا و شماری از روسای سازمان های مختلف وارد زابل شد.

 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و هیات همراه در این سفر از طرح های مهم و زیر بنایی منطقه سیستان بازدید می کنند.
ارزیابی پروژه 46 هزار هکتاری انتقال آب به مزارع کشاورزی منطقه سیستان به وسیله لوله، بازدید از پایانه مرزی میلک و سرکشی به برخی طرح ها در این منطقه از برنامه های مهم سفر معاون رئیس جمهوری و هیات همراه است.
ایجاد منطقه آزاد تجاری سیستان، مساله بحران ریزگردها و ضرورت تثبیت و ماندگاری مردم در منطقه که ده ها سال گرفتار پدیده ریزگردها بوده اند بطوریکه تقریبا یک سوم سال با آن دست به گریبان هستند از جمله مسایل مهمی است که در این سفر مورد پیگیری و توجه قرار خواهند گرفت.

 

1717

کد N961676