اجمالی/حجت الاسلام صدیقی در نمازجمعه تهران:

امروز مرحله جهش انقلاب است نه عقب گرد و انفعال

سیاسی

خطیب موقت نماز جمعه تهران با انتقاد از افرادی که می گویند باید از انقلاب عبور کرد گفت:امروز مرحله جهش انقلاب است نه انفعال، حرکت ارتجاعی و عقب گرد. این اظهارات در خور ملت عزیزی که شهید داده است، نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران گفت: نمی توان گفت امروز انقلاب را پشت سر گذاشته ایم امروز انقلاب ما در منطقه جبهه های مقاومت جدیدی را باز کرده و جوانان ما وارد عرصه های فرهنگی شده اند. ما در آغاز انقلاب هستیم.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب ما زورگویان را در جهان منفور و تحقیر کرده است گفت: انقلاب ما در دنیا شعار مرگ بر آمریکا را فرهنگ کرده است و ملت ما با قطع رابطه با آمریکا صاحب فناوری شده اند و در عرصه های پزشکی و فناوری قله های علم را فتح کرده اند.

حجت الاسلام صدیقی تصریح کرد: تلاش برخی برای اینکه دست ذلت به آمریکا بدهیم و آمریکا را بزک کنیم تلاشی نافرجام است زیرا نهضت ما حسینی است و امروز خامنه ای، خمینی دیگر است.

خطیب موقت این هفته نماز جمعه تهران با انتقاد از افرادی که می گویند باید از انقلاب عبور کرد گفت: امروز مرحله جهش انقلاب است نه انفعال، حرکت ارتجاعی و عقب گرد. این اظهارات در خور ملت عزیزی که در راه انقلاب شهید داده است، نیست.

ادامه دارد...