معاون نخست وزیر ترکیه از حزب خود استعفا داد

سیاسی

«طغرل تورکش» معاون نخست وزیر دولت موقت ترکیه و از افراد برجسته حزب حرکت ملی، استعفای خود از این حزب را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی در خبری فوری اعلام کرد که «طغرل تورکش» معاون نخست وزیر دولت موقت ترکیه از حزب حرکت ملی استعفا داده است.

طغرل تورکش از افراد برجسته حزب حرکت ملی ترکیه و فرزند مؤسس این حزب بود. وی پس از آنکه دعوت «احمد داود اوغلو» نخست وزیر دولت موقت این کشور را برای حضور در کابینه پذیرفته بود، به کمیته انظباطی این حزب معرفی شد تا مجازات هایی علیه وی به اجرا درآمده و یا از این حزب اخراج شود.

تورکش در سخنانی به معرفی خود به کمیته انظباطی این حزب اعتراض و اعلام کرده بود که حضورش در کابینه موقت دولت داود اوغلو به معنی پیوستن به حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب نمی شود؛ بلکه وی قصد داشته تا این حزب را در فرایند سیاسی ترکیه وارد نماید.

با این حال خبر استعفای وی از حزب حرکت ملی ترکیه از سوی برخی کارشناسان به عنوان ایجاد شکاف در این حزب در آستانه انتخابات پارلمانی اول نوامبر تلقی می شود.