تاکید ایران بر اعمال فشار برای نظارت آژانس بر تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی

جمهوری اسلامی ایران ضرورت اعمال فشار برای قبولاندن نظارت آژانس بر تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی را مورد تاکیید قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جمهوری اسلامی ایران در جلسه عصر امروز نشست جاری کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رژیم صهیونیستی اسرائیل را به عنوان تنها مانع اصلی در مسیر تحقق ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای مورد انتقاد شدید قرار داد.

نماینده کشورمان در بیانیه خود با اشاره به گذشت بیش از چهل سال از تصویب ابتکار پیشنهادی ایران برای تأسیس یک منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه اظهار داشت که قطعنامه‌های مربوط به تأسیس منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه که همیشه بدون رأی گیری به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده‌اند، حاکی از اهمیت تحقق این هدف متعالی در منطقه پر آشوب خاورمیانه است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (ان. پی. تی.) و قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز خود تحت پادمان های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عزم راسخ خود را برای تحقق امحاء کامل سلاح‌های هسته‌ای نشان داده است. رهبر معظم ما در بیانات خود در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران در تاریخ 9 شهریور 1391 این مهم را که « سلاح هسته‌ای نه تأمین‌کننده‌ امنیت و نه مایه‌ تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای این هر دو است ... ما شعار «خاورمیانه‌ی عاری از سلاح هسته‌ای» را مطرح کرده‌ایم و به آن پایبندیم» مورد تایید قرار دادند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از بیانات خود خطاب به شرکت کنندگان در نشست کنفرانس عمومی آژانس گفت که به رغم کوشش های جهانی برای تأسیس منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، مایه تأسف است که بعد از دهه ها، هیچ پیشرفتی در زمینه تحقق آن حاصل نشده است. به دلیل عدم الحاق اسرائیل به ان. پی. تی. و رد موضوع قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای مخفی آن تحت نظام راستی آزمایی آژانس، تحقق چنین منطقه ای به عنوان یک آرزوی مهم و ریشه دار کشورهای منطقه هنوز محقق نگردیده است. چنین سیاست ناسازگار و سرسختانه ای تأسیس چنین منطقه ای در خاورمیانه در آینده ای قابل پیش بینی را به جد مورد تردید قرار داده است. با وجود درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی که در قطعنامه 1995 ان. پی. تی. در باره خاورمیانه، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی، آژانس و سازمان همکاری های اسلامی متجلی است، رژیم اسرائیل مستحضر به حمایت سیاسی و نظامی شمار مشخصی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه به ان. پی. تی. پیوسته و نه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی مخفی سری خود را تحت پادمان های آژانس قرار داده است. فعالیت هسته‌ای ممنوع این رژیم صلح و امنیت منطقه را به طور جدی تهدید می کند و رژیم عدم اشاعه را به مخاطره می افکند.

نماینده کشورمان در ادامه بیانات خود اظهار داشت که تصمیم یک جانبه تعویق کنفرانس تأسیس منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه که قرار بود در سال 2012 برگزار شود، به بهانه های واهی تنها با هدف حمایت از رژیم اسرائیل در مقابل محکومیت های بین‌المللی انجام شد. چنین تصمیم غیر منطقی نقض آشکار تصمیم اتخاذ شده به اتفاق آرا در کنفرانس بازنگری 2010 ان. پی. تی. بود. تنها راه تأسیس منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه و اجرای جهان شمول پادمان های آژانس در منطقه آن است که رژیم اسرائیل به منظور تن دادن به تصویب فوری و بدون قید و شرط ان. پی. تی. به عنوان یک طرف فاقد سلاح‌های هسته‌ای و قرار دادن کلیه فعالیت ها و تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی خود تحت پادمان های کامل آژانس از ناحیه جامعه بین‌المللی تحت فشار مداوم قرار داشته باشد. چنین رهیافتی باید در آژانس از جمله از طریق تصویب قطعنامه «اجرای پادمان های آژانس در خاورمیانه» در کنفرانس عمومی آژانس ادامه یابد.

جمهوری اسلامی ایران در این نشست همچنین به عنوان رییس جنبش عدم تعهد نیز بیانیه ای را در زمینه اجرای پادمان های آژانس در خاورمیانه قرائت کرد.

جنبش عدم تعهد در این بیانیه، با تذکر عدم توازن عظیم موجود در توانمندی‌های نظامی موجود در منطقه به ویژه با توجه به برخورداری رژیم اسرائیل از سلاح‌های هسته‌ای، تأسیس منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه را گامی مثبت در مسیر دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای جهانی دانست و حمایت خود از تأسیس چنین منطقه ای تکرار کرد.

جنبش عدم تعهد همچنین از ناکامی مدیرکل آژانس در امر اجرای مفاد قطعنامه آژانس در زمینه اجرای پادمان های جامع آن برای پوشش کلیه فعالیت های هسته‌ای در خاورمیانه ابراز تأسف کرد و با درخواست از وی برای ادامه کوشش ها و رایزنی های خویش در این زمینه، آمادگی کامل خود را برای همکاری با مدیرکل برای اجرای قطعنامه مصوب آژانس در این زمینه اعلام کرد.

جنبش عدم تعهد همچنین پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مصر در زمینه تأسیس منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را مورد تایید قرار داد.

شایان ذکر است که در جریان این نشست قطعنامه ای با حمایت 126 کشور عضو آژانس به تصویب رسید که طی آن از رژیم اسرائیل می خواهد به معاهده عدم اشاعه (ان پی تی) پیوسته و تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد. همچنین قطعنامه دیگری که در زمینه توانمندی هسته ای رژیم اسرائیل ارائه شده بود با مخالفت کشورهای گروه غرب به تصویب نرسید.

انتهای پیام

کد N961098