تأکید ایران بر ضرورت نظارت کامل آژانس بر تأسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی

تأسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی

نماینده جمهوری اسلامی ایران درسازمان بین المللی انرژی هسته ای در وین در سخنرانی خود پیرامون توانمندی های هسته ای رژیم صهیونیستی گفت توانمندی های هسته ای رژیم صهیونیستی با ابعاد نظامی از قبل به اثبات رسیده و همیشه به عنوان یک منبع نگرانی جامعه بین المللی مطرح بوده است.

به گزارش ایرنا از وین، رضا نجفی در جریان جلسه عصر پنجشنبه اجلاس 59 کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی که در وین درحال برگزاری است، افزود: از سال 1982 میلادی آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه های متعدد از اسرائیل خواسته است تا به معاهده عدم اشاعه هسته ای (ان. پی. تی.) بپیوندد و تمامی تأسیسات هسته ای خود را تحت پادمان کامل آژانس قرار دهد. نجفی ادامه داد : علاوه برآن،سند نهایی کنفرانس بازنگری ان. پی. تی. درسال 2010 نیز «تایید مجدد اهمیت پیوستن اسرائیل به معاهده مزبور و قرار گرفتن کلیه تأسیسات هسته ای رژیم مزبور تحت پادمان جامع آژانس» را خواستار شده است.
وی با یادآوری نادیده انگاشتن نگرانی های مشروع جامعه بین المللی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل از طریق اجتناب از تصویب ان. پی. تی. تصریح کرد که این رژیم با حمایت مشهود برخی از کشورها، به شکلی مستمر در حال توسعه توانمندی های هسته ای نامشروع خود از طریق مشارکت غیرقانونی برخی از دولت ها در تقابل آشکار با کلیه هنجارها و مقررات بین المللی است و بدیهی است که چنین نقضی نه تنها امنیت منطقه ای و جهانی بلکه ساز و کار راستی آزمایی آژانس را نیز به شکلی جدی خدشه دار می سازد.
معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد در وین در فراز دیگری از سخنان خود نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را در قبال پیامدهای به شدت منفی دسترسی دست و دلبازانه دانشمندان اسرائیلی به تأسیسات هسته ای کشورهایی مشخص از جمع دارندگان سلاح هسته ای در زمینه امنیت منطقه و اعتبار رژیم عدم اشاعه اعلام کرد و در این زمینه متذکر شد این دسترسی در شرایطی به دانشمندان یک موجودیت غیر عضو در ان. پی. تی. که در عین حال دارای برنامه هسته ای نظامی مخفیانه است داده می شود که در همان حال دانشمندان هسته ای عضو ان. پی. تی. در سراسر منطقه خاورمیانه توسط تروریست های اجیر شده به وسیله اسرائیل ترور شده اند.
وی افزود سابقه تاریک اسرائیل در زمینه ترور دولتی،حمله یا تهدید کشورهای همسایه و رفتار غیرمسئولانه و بیرحمانه آن در منطقه به ویژه علیه کودکان و مردم بی گناه که وقوع مکرر آن را در سرزمین های اشغالی شاهد بوده ایم، خاتمه بخشیدن به توانمندی های هسته ای این رژیم توسط جامعه بین المللی را فوریت بیشتری بخشیده است. در واقع امر، قرار گرفتن توانمندی های هسته ای در اختیار چنین رژیم غیرمسئولی به مثابه یک تهدید مستمر علیه مردم منطقه و فراتر از آن است. نماینده کشورمان در خاتمه با توجه به عدم تحقق تصویب بدون قید و شرط ان. پی. تی. توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل و قرار گرفتن تأسیسات آن تحت پادمان کامل آژانس، ابقای رسیدگی به موضوع توانمندی های هسته ای اسرائیل در دستور کار آژانس را خواستار شد و در این زمینه از پیش نویس قطعنامه پیشنهادی گروه عرب حمایت نمود.
در همین جلسه جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای را نیز به عنوان رییس جنبش عدم تعهد قرائت کرد.
نماینده کشورمان در این سخنرانی مواضع اصولی جنبش عدم تعهد در این زمینه شامل: عدم امکان استقرار ثبات در منطقه ای که در آن به ویژه به دلیل برخورداری از سلاح های هسته ای، عدم توازنی عظیم در خصوص توانمندی های نظامی وجود دارد و این ویژگی به یک طرف اجازه می دهد تا همسایگان و منطقه را تهدید کند؛ استقبال از انعقاد موافقتنامه جامع پادمان آژانس توسط اعضای جنبش و توجه به این امر که کلیه دولت های خاورمیانه به استثناء اسرائیل عضو ان. پی. تی. بوده و پادمان جامع آژانس را پذیرفته اند؛ و حمایت از تحقق منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد تأکید مجدد قرار داد.
جنبش عدم تعهد همچنین ضمن ابراز نگرانی از وجود رهیافت گزینشی در زمینه توانمندی های هسته ای در خاورمیانه تصریح کرد که این موضوع اعتبار رژیم راستی آزمایی آژانس را به زیر سؤال برده است.
رییس جنبش عدم تعهد در بیانیه خود با اظهار نگرانی از تملک توانمندی های هسته ای توسط رژیم اسرائیل که منبع تهدید جدی و مستمر علیه امنیت همسایگان آن و سایر دولت ها است و نیز ادامه روند دسترسی دانشمندان اسرائیلی به تأسیسات هسته ای یک کشور خاص دارنده سلاح های هسته ای، همکاری کلیه دولت ها به منظور تغییر وضعیت غیرقابل قبول کنونی را خواستار شد و در باره ادامه اصرار اسرائیل مبنی بر ارتباط دادن رسیدگی به پادمان های آژانس با روند صلح منطقه ای ابراز تأسف نمود.
رییس جنبش عدم تعهد بااشاره به ادعای مطروحه در نامه معاون نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه این رژیم به مدیر کل آژانس دایر بر ارزش رژیم عدم اشاعه هسته ای نزد این رژیم، اظهار داشت متأسفانه سوابق رسمی آژانس شاهدی دال بر خلاف واقع بودن این ادعا است و جنبش عدم تعهد در این زمینه قطعنامه های متعدد کنفرانس عمومی آژانس قبل از 1994 میلادی در خصوص توانمندی های هسته ای رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی را یادآوری می کند که در آنها از جمله به محکومیت شدید همکاری گسترده اسرائیل و رژیم وقت نژادپرست آفریقای جنوبی به ویژه در زمینه های نظامی و هسته ای توسط قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره شده است.
اجلاس 59 کنفرانس عمومی آژانس که از روز دوشنبه آغاز شده است عصر روز جمعه این هفته به کار خود پایان خواهد داد.
کد N960895