انتقاد کمسیر مهاجران اتحادیه اروپا از مجارستان

سیاسی

کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجران گفت مجارستان نباید در مرزهای خود با صربستان موانع بازدارنده برای جلوگیری از ورود پناهجویان احداث کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتریس اوراموپولوس» کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجران طی بازدید از کشور مجارستان ساخت موانع در مرزهای این کشور برای جلوگیری از مهاجران به باد انتقاد گرفت.

 وی گفت احداث دیوار سیم خاردار در مرز با صربستان شاید یک راه حل موقت باشد ولی این کار فقط باعث تغییر جهت مهاجران خواهد شد. به گفته وی نمی توان با خشونت جلوی مهاجران را گرفت.

«پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان در واکنش به اظهارات کمیته امور مهاجران از اتحادیه اروپا خواست کمک های مالی خود را برای احداث اردوگاه در کشورهای اردن، لبنان و عراق و ترکیه افزایش دهد. وی از آمادگی کشورش برای احداث چنین اردوگاههایی خبر داد و افزود: هنوز تدابیر لازم برای احداث اردوگاههای مناسب برای مهاجران از سوی کشورهای اروپایی در نظر گرفته نشده است.

این اظهارات در حالی بیان شده که کشور مجارستان به خبرنگاران اجازه ورود به اردوگاههای پناهندگان در کشورش را نمی دهد. گفته می شود بسیاری از مهاجران ساکن اردوگاههای مجارستان از این کشور به مقصد آلمان و صربستان خارج شده اند.