تلاش جمهوری خواهان برای رد برجام بار دیگر ناکام ماند

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام

دموکراتهای مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه برای سومین بار سد راه طرحی شدند که هدف از آن رد کردن توافق هسته ای ایران بود و به این ترتیب بزرگترین دستاورد سیاست خارجی شش سال ریاست جمهوری باراک اوباما را رقم زدند و راه را برای اجرای این توافقنامه هموار کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از رویترز، دموکراتهای مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه برای سومین بار سد راه طرحی شدند که هدف از آن رد کردن توافق هسته ای ایران بود و به این ترتیب بزرگترین دستاورد سیاست خارجی شش سال ریاست جمهوری باراک اوباما را رقم زدند و راه را برای اجرای این توافقنامه هموار کردند.

مجلس سنا که تحت کنترل جمهوریخواهان قرار دارد با 56 رای در مقابل 42 رای نتوانست به شصت رای لازم در این مجلس یکصد عضوی برای پیشبرد این طرح دست یابد و تمام دموکراتهای این مجلس به جز چهار نفر از این توافق هسته ای که در ماه ژوئیه اعلام شد حمایت کردند.

با در نظر گرفتن اینکه قرار نیست در این هفته رای گیری دیگری در مجلس سنا انجام شود رای گیری روز پنجشنبه این نکته را تضمین کرد که کنگره قطعنامه ای را در رد این توافقنامه که اجرای آن را از طریق حذف توانایی اوباما برای لغو اکثر تحریمهای امریکا علیه ایران فلج می کرد تصویب نخواهد کرد.

قطعنامه کنگره امریکا در رد این توافق باید تا نیمه شب پنجشنبه در هر دو مجلس سنا و نمایندگان تصویب می شد و در صورتی که اوباما آن را وتو نمی کرد به اجرا درمی آمد.
میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا در تلاش برای پیشبرد طرح مربوط به رد این توافقتنامه در کنگره از زمان ارائه آن به سنا در هفته قبل سه بار از طریق رای گیری تلاش کرد اما در جلب نظر تعداد بیشتری از دموکراتها برای رای دادن به این طرح ناکام ماند.

او بعد از ناکامی در دو تلاش اول سعی کرد تا فشار سیاسی مربوط به این مسئله را از طریق افزودن متممی به این طرح که اوباما را از کاهش هرگونه تحریمی علیه ایران منع می کرد تا زمانی که تهران امریکایی هایی را که در این کشور زندانی هستند آزاد سازد و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد افزایش دهد.

با مخالفت دموکراتها با افزودن مسائل غیرهسته ای به بررسی توافق هسته ای ایران نتیجه رای گیری به عمل آمده به معنای آن است که این طرح در کسب شصت رای لازم برای حرکت به جلو ناکام مانده است.

این سومین تلاش جمهوری خواهان در هشت روز اخیر برای خارج کردن توافق هسته ای از مسیر خود بود که دمکرات ها مانع از آن شدند و حال اوباما می تواند این توافق را اجرایی کند.
روز پنجشنبه، جمهوری خواهان نیاز به شصت رای داشتند تا موضوع منع رئیس جمهور از برداشتن تحریم های ایران تا زمانی که این کشور به صورت رسمی حق اسرائیل برای بقا را به رسمیت نشناسد و چهار آمریکایی در ایران را آزاد نکند، در صحن سنا به رای بگذارند. رای نهایی پنجاه و سه رای موافق در برابر چهل و پنج رای مخالف بود و جمهوری خواهان هفت رای برای پیش بردن طرح خود که میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواهان از آن حمایت می کرد، ناکام ماندند.
اصلاحیه مک کانل قرار بود به قطعنامه ای در رد توافق ایران الحاق شود. این قطعنامه نیز سومین بار، با پنجاه و شش رای موافق در برابر چهل و دو رای مخالف، از طرح در سنا باز ماند و رای کافی نیاورد. برای قطعنامه مخالفت با توافق هسته ای با ایران نیز شصت رای نیاز بود.

5252

کد N960717