هماهنگ کننده آمریکا برای اجرایی شدن توافق هسته ای معرفی می شود

سیاسی

کاخ سفید در حال آماده شدن برای افتتاح دفتر هماهنگی جهت اجرایی شدن توافق هسته ای با ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، با تعیین تکلیف توافق هسته ای در کنگره آمریکا طی این هفته کاخ سفید در حال تدارک افتتاح دفتر همانگی برای اجرایی کردن توافق هسته ای با ایران است.

بنا بر این گزارش، «استفن مول» سفیر سابق آمریکا در لهستان مسئولیت این دفتر را بر عهده خواهد داشت.

انتظار می رود روز شنبه «جان کری» وزریر خارجه آمریکا این مسئله را اعلام نماید. همچنین قرار است«تام شنن» از سوی جان کری به عنوان معاون وزیر خارجه در امور سیاسی معرفی شود تا جایگزین وندی شرمن شود.