سفیر ایران در ویتنام منصوب شد

به پیشنهاد وزیر امور خارجه و موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای صالح ادیبی بعنوان سفیر فوق العاده و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کشور ویتنام منصوب شد.

به گزارش خبرآنلاین آقای ادیبی دکتری زبان وادبیات فارسی از دانشگاه تهران بوده و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان را در سوابق اجرایی خود دارا می باشند.

 

4949

کد N959814