نائب رئیس کمیسیون برجام خبر داد:

بررسی روش «سوآت» برای تهیه گزارش نهایی کمیسیون برجام

سیاسی

نائب رئیس کمیسیون ویژه برجام، با اشاره به بررسی روش های تهیه گزارش برجام در کمیسیون گفت: یکی از روش های مهم مورد بررسی، روش تحلیل راهبردی (SWOT) است تا ضعف و قوت برجام و راهبرد نهایی تدوین شود.

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی روش های مختلف نگارش گزارش برجام در جلسه نوبت صبح روز چهارشنبه کمیسیون اظهار داشت: یکی از روش های مهمی که برای نگارش گزارش کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت روش تحلیل راهبردی (SWOT) بود.

وی در توضیح این روش گفت: این روش در واقع روش تهیه برآورد استراتژیک است؛ در این روش نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از طوفان فکری به فضای تصمیم گیری استراتژیک می رسد.

نائب رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام خاطرنشان کرد: با استفاده از روش سوآت، استراتژی برای تدوین راهکار های جهت دست یابی به اهداف مدون می شود.

به گزارش مهر، کمیسیون برجام طی سه هفته گذشته با برگزاری جلسه با تیم های مذاکره کننده قبلی و فعلی و مقامات دفاعی و امنیتی ابعاد مختلف برجام را مورد بررسی قرار داده است و قرار است، طی هفته آینده گزارش خود را برای ارائه به صحن علنی آماده کند.