احتمال دفن آیت الله خزعلی در نجف

شنیده ها حاکی است احتمال دفن آیت الله خزعلی در نجف بیشتر شده است.

به گزارش خبرآنلاین در حالی که هنوز محل دفن عضو مجلس خبرگان مشخص نشده اما بعضی اقوال نقل شده حکایت از آن دارد که پیکر آیت الله خزعلی به نجف انتقال خواهد یافت.

گمانه هایی در باره قم و مشهد نیز مطرح شده است.

آیت الله خزعلی امروز صبح در سن90سالگی درگذشت.

 

1717

کد N959452