او در حسن خلق،آیت الله بود

ابوالقاسم خزعلی

امروز مردی از میان ما رفت که در حسن خلق،کمتر کسی را مانند او دیده ام. آیت اللهی مبارز که بیش از نیم قرن از عمرش در راه مبارزه برای اسلام گذشت و حدود 75سال نیز صرف علم شد.

] MicrosoftInternetExplorer4 [![endif]--]

امروز مردی از میان ما رفت که قرآن را چنان روان از حفظ می خواند که وقتی می شنیدی باورت می شد یکان یکان کلمات حق را نه به حافظه که به دل سپرده است.

مردی امروز از ما خداحافظی کرد که میان علم و عملش ذره ای فاصله نداشت. ریا و تظاهر را نمی شناخت و به هرآنچه می گفت عمل می کرد .

آیت الله ابوالقاسم خزعلی در میان بستگان و نزدیکان بیش از هرچیز به حسن خلق شهرت داشت. اگر درجمعی وارد می شد که کودکان نیز حضور داشتند با تک تک آنها خوش و بش می کرد. اگر درجایی مهمان بود، فضا را با شوخی های ملیحش تلطیف می کرد و همگان از مصاحبتش لذت می بردند.

آیت الله خزعلی در اعتقادات سیاسی اش بسیار مستحکم و استوار بود . صراحت لهجه و صداقت در کلام، از ویژگی های برتر آیت الله بود. اما در کنار این قاطعیت و صلابت، قلبی بسیار مهربان داشت. همه آنانکه با او محشور بودند، حتی اگر در مواضع سیاسی همراهش نبودند، مفتون اخلاقش می شدند.

خداوند او را با اسوه عظیم اخلاق حسنه- رسول الله الاعظم- محشور کند.

 

کد N959309