آیت الله خزعلی به دیدار حق شتافت

ساعت 9:30 بامداد امروز، عضو برجسته جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان درگذشت.

.

کد N959133