آژانس اطلاعات محرمانه ایران را فاش می‌کند

واحد مرکزی خبر نوشت: بازرس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی: آژانس درباره ایران برخلاف کشورهای دیگر، جنبه محرمانه بودن فعالیتهایش را رعایت نکرده است.

دکتر دیوید آلبرایت David Albright رئیس و بنیانگذار موسسه علوم و امنیت بین الملل ISIS که زمانی از بازرسان  آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است در نشستی در موسسه تحقیقاتی هادسون گفت: گزارش های مفصلی درباره فعالیت هسته ای کشورهای مختلف منتشر کرده ایم و برای این گزارشها از اطلاعات و داده های  آژانس بین المللی انرژی اتمی استفاده کرده ایم.

وی افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمانی بسیار محرمانه و پیچیده است.

به گفته وی، وظیفه و ماموریتی که به  آژانس بین المللی انرژی اتمی تفویض شده است ایجاب می کند این سازمان، عملکردی محرمانه داشته باشد. اما درباره مسئله ایران،  آژانس بین المللی انرژی اتمی محرمانه عمل نکرده است.

52261

کد N959085