افخم: جزایر سه گانه بخش لاینفک سرزمین ایران است

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: تکرار مواضع مداخله جویانه در قبال حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی هیچگونه تاثیری بر واقعیت های موجود حقوقی و تاریخی ندارد و این جزایر بخش لاینفک سرزمین ایران است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، مرضیه افخم در واکنش به بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در قاهره و اتهامات و ادعاهای مطروحه درباره جمهوری اسلامی ایران گفت: تمامی اقدامات انجام گرفته در این سه جزیره در چارچوب حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
افخم با رد دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور کشورهای عربی تاکید کرد: دولت ایران همواره سیاست مودت و حسن همجواری با تمامی کشورهای همسایه و عدم دخالت در امور داخلی و احترام متقابل را در اولویت سیاست های خود قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه محدودیتی قائل نیست و از تعامل سازنده و همکاری های گسترده و همه جانبه استقبال می کند.

4949

کد N958501