چند فریم از حضور نهاوندیان و عراقچی در جلسه امروز کمیسیون برجام

کد N958456