دیدار عالمان اهل سنت پاکستان با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کد N958157