برگزاری جلسه محاکمه شیخ علی سلمان

سیاسی

منابع بحرینی از برگزاری دادگاه محاکمه دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه لؤلؤ بحرین، دادگاه این کشور در حال برگزاری جلسه محاکمه «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین است.

بر این اساس، شیخ علس سلمان طبق گزارش های بین المللی به شکل غیر قانونی بازداشت شده و به صورت غیر عادلانه ای محاکمه می شود.

از ورود رهبران جمعیت الوفاق بحرین به جلسه دادگاه محاکمه شیخ سلمان جلوگیری شده است.