هیچکدام از خط قرمزهای رهبری رد نشده است

عراقچی, برجام, تحریم ایران, لغو تحریم های ایران

سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه گفت: برجام میگوید ابران تا ۸سال محدودیت ها راقبول میکند و بعد از آن برنامه خودش را دارد.

سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه گفت: برجام میگوید ابران تا ۸سال محدودیت ها راقبول میکند و بعد از آن برنامه خودش را دارد.

به گزارش انتخاب، گزیده سخنان عراقچی در کمیسیون برجام در زیر می آید:

اعدادی که برخی افراد از بندهای ۶۲و۶۳در می اورند، تردستی است.

برجام میگوید ابران تا ۸سال محدودیت ها راقبول میکند و بعداز ان برنامه خودش را دارد. این برنامه را ایران خودش تعیین میکند.دکتر صالحی گفتند ایران برنامه۱۵ساله ارائه خواهد داد.

در سال سیزدهم به ۱۹۲هزارسو خواهیم رسید.هیچ محدودیتی برای برنامه ایران وجود ندارد.میزان سال برنامه خودمان را خودمان تعیین میکنیم.

سازمان انرژی هسته ای برنامه ۱۵ساله را مینویسد.این برنامه بین همه کشورها و اژانس ارائه میشود

ما امروز از شما تشکر میکنیم. زمان تصویب پرآتوکل الحاقی در مجلس ایران متناظر با لغو تحریم ها در کنگره تنظیم شده است.

خط قرمزهای رهبری کاملا رعایت شده است.برای ده سال محدودیتها را قبول میکنیم.وفرض بر این است که بعداز ده سال اعتمادسازی شده است.بنابراین بعداز ده سال این قطعنامه خودبخود از بین خواهد رفت.رهبری فرمودند تحریمها در فاصله معقول برداشته شود.

رهبری در مورد تحریمهای تسلیحاتی زمان مشخص نکردند. در مورد تحریمهای کنگره خدمت ایشان رسیدیم وگفتیم امریکا می گوید تحریم های کنگره را نمیتواند فوری لغو کند، ایشان پذیرفتند.

اگر رئیس جمهور بعدی امریکا برجام را نپذیرد ماهم برجام را لغو خواهیم کرد.

برخی از اعضای سپاه به دلیل مشارکت در برنامه هسته ای در لیست تحریم قرار گرفتند.

تحریمهای اولیه بعداز انقلاب وبه دلایل غیرهسته ای وبعداز جریان هسته ای وضع شدند.از جمله تحریمهای دلاری.اگر مایل به برداشته شدن تحریمهای اولیه هستید باید وارد مذاکره دوجانبه با امریکا شویم.ایا مایلید؟!این خط قرمز است که رهبری فرمودند.

ساده سازی تحریمها کار کسانی است که تواناییهای ایران را نادیده میگیرند.

حرف قشنگی نیست که بگوییم خط قرمز رهبری رعایت نشده است. اصل تحریمها لغوخواهد شد.هیچکدام از خط قرمزهای رهبری رد نشده است.
کد N957622