موافقت اروپایی ها با پذیرش ۱۲۰ هزار مهاجر سوری

سیاسی

وزیران کشور کشورهای اروپایی در نشست اضطراری بروکسل با پذیرش ۱۲۰ هزار مهاجر دیگر سوری موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوئد، کشورهای اروپایی توافق کردند ۱۲۰ هزار مهاجر دیگر را بر اساس سهمیه های مشخص در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بپذیرند.

به گفته توماس مایتزره وزیر کشور آلمان کشورهای اروپایی در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل توافق کردند در مناطق مختلف این قاره این تعداد اضافی از مهاجران را اسکان دهند.

همچنین در جلسه آینده وزرای کشور اتحادیه اروپا در تاریخ ۸ اکتبر قرار است درباره جزئیات و نحوه توزیع این تعداد از مهاجران در بین کشورهای عضو تصمیم گیری شود.

مایتزره گفت: این تصمیم اولین مرحله از گامی مهم در پذیرش مهاجران سوری محسوب می شود. گفتنی است وزرای کشورهای اروپایی روز دوشنبه در نشستی اضطراری در بروکسل برای بررسی مسئله مهاجران گردهم آمده بودند.