ژست انساندوستانه کامرون در بازدید از اردوگاه آوارگان در اردن

سیاسی

نخست وزیر انگلیس بعد از ورود به امان پایتخت اردن با گرفتن ژست انساندوستانه از اردوگاه الزعتری متعلق به آوارگان سوری در مرز اردن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کامرون که به امان سفر کرده قرار است با ملک عبد الله دوم دیدار و در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کند. پیشتر دولت انگلیس از تعیین «ریچارد هارینگتون» به عنوان وزیر امور آوارگان سوری خبر داده و کامروزن نیز پیش از سفر به اردن به لبنان رفته و از اردوگاه آوارگان سوری در این کشور بازدید کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی با تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت: هارینگتون مسئول هماهنگی اقدامات دولت برای پناه دادن به ۲۰ هزار پناهجوی سوری در انگلیس و هماهنگی برای کمک دولت انگلیس به آوارگان سوری در خاورمیانه خواهد بود.

کامرون در جریان سفر خود به لبنان نیز از اردوگاه های آوارگان سوری در منطقه بقاع بازدید کرد و در جریان کیفیت ارائه کمک ها به آوارگان قرار گرفت. نخست وزیر انگلیس همچنین از پذیرش ۲۰ هزار آواره سوری طی ۵ سال در کشورش خبر داده است.

ژست انساندوستانه کامرون برای حمایت از آوارگان سوری در حالی است که انگلیس از حامیان اصلی تروریسم در سوریه است که در نتیجه آن میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره شده اند. گفتنی است تکاپوی رهبران غربی برای حل بحران آوارگان در خاورمیانه بیشتر به خاطر نگرانی آنها از ورود پناهجویان به کشورهایشان انجام می گیرد.