علی اکبر صالحی از سفر آمانو به تهران خبر داد

واحد مرکزی خبر نوشت: علی اکبر صالحی می گوید: یوکیا امانو مدیرکل آژانس ظرف سه تاچهار روز اینده به ایران سفر خواهد کرد.

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران پس از پایان دیدار با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: تعدادی از کارشناسان اژانس حدود 12 نفر امشب عازم ایران میشوند و اقای یوکیا امانو مدیرکل آژانس ظرف سه تاچهار روز اینده به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر از وین، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: موضوعی که با آقای امانو صحبت کردیم در ارتباط با فعالیت های هسته ای گذشته و حال کشور است.

وی افزود: ما توافقی را با آقای آمانو در وین امضا کردیم و یک تفاهمی هم داشتیم که این تفاهم خیلی معمول است که کشورهای عضو اژانس با اژانس در خصوص بعضی از فرایندهای بازرسی تفاهم می کنند واین تفاهم را معمولا اعلام نمی کنند،چیز مهمی هم نیست و معمول نیست تفاهم نامه های بازرسی رااعلام کنند.

صالحی گفت: لذا ما یک تفاهم نامه ای را هم داریم در ارتباط با بازرسی های مورد نظر و در باره جزییات این مساله صحبت کردیم.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: این موضوع دارد با جدیت دنبال می شودو ما امیدواریم براساس توافقمان با اژانس نتیجه مورد نظر حاصل شود ,بگونه که تا 15 دسامبر سال جاری این موضوع بنحوی بسته شود چون ضرورتا باید این موضوع تکلیفش روشن شود تا اینکه برجام بتواند عملیاتی شود.

وی گفت : ما در این مسیر حرکت می کنیم و گاهی اوقات موانعی پیش می اید که ضرورتا بایستی این موانع برطرف شود.

5252

کد N957252