ظریف در بدو ورود به پکن:

چین به نقش موثر خود در مرحله اجرای برجام ادامه دهد

سیاسی

وزیرامور خارجه کشورمان با اشاره به منافع و تهدیدهای مشترک میان ایران و چین گفت: چین نقش مهمی در مذاکرات هسته ای ایفا کرد و نیاز است که در مرحله اجرای برجام نیز نقش خود را ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف در بدو ورود به چین در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف سفرش گفت: ایران با چین روابط بسیار گسترده ای هم در سطح  سیاسی و  اقتصادی و هم در حوزه ارتباطات منطقه ای  دارد.

وزیرامور خارجه کشورمان با اشاره به منافع و تهدیدهای مشترک میان ایران و چین گفت: در طول سالیان گذشته این امکان برای ما وجود داشته است که مشورت ها گستره ای با یکدیگر داشته باشیم.

وی چین را عضو موثر در 1+5 دانست و گفت: چین نقش مهمی در مذاکرات هسته ای ایفا کرد و نیاز است که این نقش خود را ادامه دهد. نیاز است که چین در مرحله اجرای برجام نیز نقش خود را ادامه دهد و نیاز است که در این زمینه با دوستان چینی گفتگو کنیم.

ظریف با اشاره به مسائل منطقه ای گفت: خطر افراط، فرقه گرایی و تروریسم  که منطقه ما را تهدید می کند، خطری برای دولت چین هم بوده و نیاز است در مورد این موضوعات هم گفتگو شود.

ادامه دارد...