سوال بذرپاش و جواب ظریف که باعث ایجاد حاشیه در کمیسیون ویژه برجام شد را اینجا بشنوید

ظریف روز گذشته به کمیسیون برجام رفت تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. مهرداد بذرپاش از وی سوالی پرسید که برای دقایقی جلسه را به حاشیه کشاند.

سوال بذرپاش و جواب ظریف که باعث ایجاد حاشیه در کمیسیون ویژه برجام شد را اینجا بشنویدظریف روز گذشته به کمیسیون برجام رفت تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. مهرداد بذرپاش از وی سوالی پرسید که برای دقایقی جلسه را به حاشیه کشاند.

 

 

 

2929

 

کد N957179