آمانو: توضیحات ایران درباره مسائل باقیمانده را مرور و سوالات خود را ارسال کردیم

ایرنا نوشت: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه بر اساس نقشه راه میان ایران و آژانس، تهران 'توضیحاتی به صورت مکتوب همراه اسناد مربوطه در اختیار آژانس قرار داد تا مسائل باقیمانده را روشن سازد '، گفت: 'ما این اطلاعات را مرور کردیم و هفته گذشته سوالات خود را به ایران ارسال کردیم.'

آمانو در پنجاه و نهمین کنفرانس بین المللی آژانس انرژی اتمی در بیانیه ای در مورد برجام و توافق هسته ای با ایران افزود: در مورد ایران، شورای حکام به بنده اختیار داده تا راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران تحت برجام را که مورد موافقت 5+1 و ایران قرار گرفته، بر عهده گیرم.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: همانطور که در برجام آمده است، ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد. این امر دسترسی بیشتری به سایتهای ایران در اختیار آژانس قرارخواهد داد. اجرای پروتکل الحاقی پیش شرطی اساسی برای آژانس بوده و آن را قادر می سازد تا در وقت مناسب اطمینان معتبری در مورد مواد و فعالیتهای هسته ای در ایران ارائه دهد.
آمانو اضافه کرد: ایران همچنین توافق کرده است تا تحت برجام تمهیدات شفاف سازی را که به آژانس کمک می کند تا درک بهتری از برنامه هسته ای ایران داشته باشد، اجرا کند.
وی افزود: هزینه های فعالیت آژانس در نظارت و راستی آزمایی تعهدات هسته ای ایران تحت برجام از دو مسیر بودجه عادی و مشارکتهای فرابودجه ای در سالهای آتی لازم به بررسی است.
آمانو در پایان بیانیه خود اظهار داشت: 'در روز 14 ژوئیه (23 تیر) ایران و آژانس نقشه راهی امضا کردند تا مسائل باقیمانده برنامه هسته ای ایران از گذشته و حال تا آخر سال جاری میلادی روشن شود. طبق توافق موجود در نقشه راه، ایران توضیحاتی به صورت مکتوب به همراه اسناد مربوطه در اختیار آژانس قرار داد تا مسائل باقیمانده را روشن سازد. ما این اطلاعات را مرور کردیم و هفته گذشته سوالات خود را به ایران ارسال کردیم.'

52310

کد N957091