عکسی از هم نشینی ظریف و عراقچی و متکی در سازمان ملل

محمدجواد ظریف,سیدعباس عراقچی,منوچهر متکی

روزنامه وطن امروز برای گزارش صفحه نخست خود با عنوان «انتقادات صریح منوچهر متکی از مخالفت دولت با بررسی برجام در بهارستان»، تصویری را برگزیده که مربوط به دوره وزارت متکی و زمانی است که او به عنوان وزیر خارجه در یکی از نشست های سازمان ملل حضور داشته است.

2727

کد N956111