سخنرانی موسویان در نشست نخبگان ایالت اوکلاهما

سید حسین موسویان، عضو ارشد تیم پیشین مذاکره کننده هسته ای کشورمان در ایالت اوکلاهما که از مهمترین ایالت‌های جمهوریخواهان است، به اعضای این حزب هشدار داد.

سخنرانی موسویان در نشست نخبگان ایالت اوکلاهماسید حسین موسویان، عضو ارشد تیم پیشین مذاکره کننده هسته ای کشورمان در ایالت اوکلاهما که از مهمترین ایالت‌های جمهوریخواهان است، به اعضای این حزب هشدار داد.

 

 

 

 

اهم محورهای سخنرانی موسویان در این نشست را اینجا بخوانید 

5252

کد N955967