نظر مخاطبان خبرآنلاین در مخالفت یا موافقت با حضور جلیلی در کمیسیون برجام

سعید جلیلی

کابران خبرآنلاین نظرات مختلفی را درباره حضور سعید جلیلی در کمیسیون ویژه برجام برای بار سوم داشتند.

خبرآنلاين با انتشار عکسي ازسومين حضور سعيد جليلي، مذاکره کننده پيشين ايران با 1+5  در کميسيون ويژه بررسي برجام از کاربران خود پرسيد که نظر شما درباره اين حضور چيست؟

تا لحظه تنظيم اين خبر 130 نظر ذيل آن عکس درج شده است. در مجموع مي توان پنج دسته کامنت را در ميان مخاطبان تشخيص داد:

1.عده اي از کاربران خبرآنلاين خواستار ارائه گزارش جليلي از دستاوردهاي دوره خودش شده اند به عنوان مثال اين نظر را بخوانيد: ايشان در زمان خودش به مجلس پاسخگو نبوده است، حالا يک روز در ميان به مجلس مي روند و توافقنامه را نقد ميكنند.

2.عده اي از کاربران نيز معتقد بودند که در آن دوره تمام مذاکرات صرف تعيين دور بعدي و زمان و مکان مي شد. اين نظر يک کاربر را ببينيد: مردم فراموش نمی‌کنند که آقای جلیلی و دوستانش مذاکره می‌کردند که مذاکره کنند و فقط تاریخ و محل مذاکرات بعدی را تعیین کنند.

3.عده زيادي از کاربران خبرآنلاين نيز مهمترين دستاورد آن دوره را افزايش تحريم ها عليه کشورمان مي دانستند. به عنوان مثال اين کامنت يکي از مخاطبان خبرآنلاين است: آقایان چند سال زحمت کشیدید و نتیجه اش را هم مردم دیدند  که قطعنامه و تحریم بود. دست شما درد نکند .

4.برخي از مخاطبان خبرآنلاين هم به دفاع از عملکرد جليلي پرداخته و معتقد بودند که تيم ظريف از خطوط قرمز نظام عدول کرده اند. مثلا شما اين نظر مخاطب خبرآنلاين را بخوانيد: خسته نباشی دلاور. حداقل تا شما بودی کمي ابهت ایرانی حفظ شد. اینها که با خنده به دشمن و تشر به دوستان و هستی ما را دادند.

5.تعدادي از کاربران خبرآنلاين هم معتقد بودند که دستاوردهاي تيم ظريف  به دليل مقاومت هاي تيم جليلي است. اين هم نمونه اي از اين دسته کامنت هاست: شک نکنید تا مواضع سخت و محکم جلیلی نبود مذاکرات قدرتهای جهانی با مذاکره کننده های فعلی جواب نمی داد.

2929

 

 

کد N955913