بان کی مون:

کنارگذاشتن روسیه از شورای امنیت غیرممکن است

سیاسی

دبیر کل سازمان ملل متحد در مصاحبه ای کنارگذاشتن روسیه از شورای امنیت سازمان ملل را امری غیرممکن خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد در اظهاراتی کنارگذاشتن روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد را به لحاظ فنی غیرممکن خواند.

بان کی مون در این باره گفت: کنارگذاشتن روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد به لحاظ فنی غیرممکن است؛ زیرا هر ایده یا قطعنامه ای نیازمند تصویب تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت خواهد بود.

دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به سؤالی درباره درخواست های سیاست مداران اوکراینی و لهستانی برای کنارگذاشتن روسیه از شورای امنیت گفت که تا کنون چنین چیزی را نشنیده است.

وی ادامه داد: تنها چیزی که می دانم این است که تعداد فزاینده ای از اعضاء سازمان ملل خواهان انجام اصلاحاتی درباره ساختار شورای امنیت هستند.

مون افزود: ایده اصلی این است که شورای امنیت باید بازتر، دموکراتیک تر و فراگیرتر باشد. این مسأله واقعاً در حال بحث و بررسی است.

او با تأکید بر اینکه روسیه عضو دائم شورای امنیت است، ادامه داد: حتی نمی خواهم درباره چیزی که از آن اطلاع کاملی ندارم، نظر بدهم.