تاکید روسیه به ادامه ارسال کمک های نظامی خود به سوریه

سیاسی

وزیر امور خارجه روسیه امروز با تاکید بر تداوم کمک های نظامی این کشور به سوریه گفت الزما این کمک ها به همراه حضور متخصصین روسی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که کشورش به کمک های نظامی خود به سوریه ادامه می دهد.

لاوروف در این باره گفت: پیشتر کمک های نظامی را به سوریه ارائه می دادیم؛ این کمک ها ادامه داشته و تداوم نیز خواهد داشت.

وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: این کمک ها الزاماً همراه با متخصصین روسی هستند. آن ها برای استقرار ادوات نظامی، آموزش نیروهای سوری درباره نحوه استفاده از این سلاح ها کمک می کنند.

وی پنجشنبه گذشته درباره حمایت های کشورش از سوریه گفته بود: حضور نظامیان روس امر بی سابقه ای نیست و آنها برای رساندن تجهیزات به ارتش سوریه در این کشور حضور دارند.