توضیح رئیس کمیسیون برجام در مورد حضور برخی نمایندگان در جلسات

سیاسی

رئیس کمیسیون ویژه برجام گفت: کمیسیون ویژه از هیچ نماینده‌ای برای حضور در جلسات دعوت نکرده است، اما حضور نمایندگان مغایرتی با آیین‌نامه مجلس ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام در ابتدای جلسه نوبت صبح روز شنبه این کمیسیون که از شبکه خبر سیما پخش می شد، توضیحاتی را به اعضای کمیسیون ارائه داد.

نماینده مردم تهران گفت: ورود کمیسیون ویژه به بررسی برجام، ورودی کاملاً تخصصی، جدی و قانونی است.

وی ادامه داد: اگر در حین مباحث، تلقی به توهین و یا تندی از سوی نمایندگان و مدعوین شود، بنده عذرخواهی می‌کنم. علت اصلی این رویکرد، ورود جدی به بررسی جام است. گرچه لازم است عنایت بیشتری باشد که بیان طرفین موجب شکاف در جامعه و دوقطبی شدن فضای جامعه نشود.

رئیس کمیسیون برجام گفت: برخی از همکاران اظهارنظرهایی می‌کنند که خلاف رویه کمیسیون است. این اظهارات مبتنی بر شنیده‌هاست زیرا این افراد عضو کمیسیون نیستند و اذهان جامعه را مشوش می‌کنند.

زاکانی با اشاره به شبهه‌افکنی‌ها مبنی بر اینکه هیات رئیسه کمیسیون ویژه از برخی نمایندگان برای حضور در کمیسیون برجام دعوت می‌کند، گفت: کمیسیون ویژه برجام از هیچ نماینده‌ای برای حضور در جلسات دعوت نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه طبق آیین‌نامه، منعی برای حضور نمایندگان و اظهارنظرشان در کمیسیون برجام وجود ندارد، گفت: با استمزاجی که از اعضای هیات رئیسه کمیسیون شد، مقرر شد در نوبت‌دهی برای اظهارنظر، اولویت با اعضای کمیسیون باشد.

در ادامه بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد که عضو کمیسیون نبوده و به صورت آزاد در جلسه شرکت کرده بود، به این نظر استمزاجی انتقاد کرد.

بالا رفتن صدای نعمتی و عدم توجه به تذکرات زاکانی موجب شد که رئیس کمیسیون ویژه از او درخواست کند که از جلسه بیرون رود.

زاکانی در ادامه با تاکید بر اینکه ما همه تیم‌های مذاکره‌کننده را نماینده نظام می‌دانیم، گفت: اقدامات تیم‌های مذاکره‌کننده مثل دویدن امدادی است.

دهدشتی نماینده آبادان، نعمتی نماینده اسدآباد، رسایی نماینده تهران، امیرآبادی نماینده قم و جعفر قاسمی نماینده بجنورد که عضو کمیسیون نبودند، در این جلسه حضور یافتند.