دعوت از اعضای تیم مذاکره کننده سابق در جلسات کمیسیون ویژه برجام غیر اصولی بود

خانه ملت نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه چنانچه دیدگاه اعضای سابق تیم مذاکره کننده در بررسی مسایل میان ایران و 1+5 صحیح بود می توانستند نتیجه مثبتی از مذاکرات به دست بیاورند گفت: به همین دلیل نیازی به حضور آنها در جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام نیست.

عوض حیدرپور با اشاره به اینکه نیازی به حضور مسوولان سابق تیم مذاکره کننده در جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس وجود نداشت، گفت: دعوت از این افراد غیر اصولی است.

نماینده مردم شهررضا در مجلس ادامه داد: نگاه و رفتار اعضای سابق تیم مذاکره کننده با توجه به اقداماتشان با تیم فعلی متفاوت است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: چنانچه دیدگاه اعضای سابق تیم مذاکره کننده در بررسی مسایل میان ایران و 1+5 صحیح بود می توانستند موضوع را به نتیجه مثبتی برسانند و این در حالی است که با توجه به اینکه تیم مذاکره کننده سابق به نتیجه خوبی در مذاکرات گذشته دست نیافت دلیلی برای عدم لزوم حضور آنها در جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام است.

حیدرپور در ادامه با اشاره به اینکه مجلس و شورای عالی امنیت ملی دو مرجع قانونی هستند گفت: در صورتی که نظر این دودرباره برجام وحدت داشته باشد به نفع منافع ملی خواهد بود.

2727

 

 

کد N955331