احضار سفیر اتریش توسط مجارستان

سیاسی

مجارستان در پی اظهارات صدر اعظم اتریش درباره رفتار مجارستان با مهاجران سفیر اتریش در بوداپست را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجارستان در پی انتقاد صدر اعظم آلمان از رفتار این کشور با مهاجران سفیر این کشور را در بوداپست احضار کرد.

«ورنر فیمن» صدراعظم اتریش از سیاست های مجارستان در قبال مهاجران به شدت انتقاد کرده و آن را با رفتار نازی ها مقایسه کرده بود.

در واکنش به این اظهارات، «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان با متهم کردن صدر اعظم اتریش به دروغ پردازی درباره کشورش گفت: اظهارات صدراعظم اتریش شایسته یک رهبر سیاسی اروپایی قرن ۲۱ نبود.

وی گفت: اظهارات غیرمسئولانه ای این چنینی، تلاش ها برای رسیدن به یک راه حل مناسب درباره بحران مهاجران در اروپا را پیچیده و دشوارتر خواهد کرد.