تظاهرات گسترده در دانمارک در حمایت از پناهجویان سوری

سیاسی

هزاران دانمارکی با برگزاری تظاهراتی حمایت خود از پذیرش پناهجویان سوری در این کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود 30 هزار نفر در کپنهاگ پایتخت دانمارک با برگزاری تظاهرات از پذیرش پناهجویان حمایت کردند.

منابع وابسته به پلیس دانمارک اعلام کردند: تظاهرات در حمایت از پناهجویان در کمال آرامش برگزار شد و تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود پناهجویان خوش آمدید و اروپا همسایه نزدیک به سوریه حمل می کردند.

تظاهرات مشابهی در دیگر شهرهای دانمارک به ویژه شهرهای مرزی با آلمان برگزار شد.

از سوی دیگر 150 نفر با شرکت در تظاهرات خواستار بسته شدن مرزها به روی مهاجران شدند.