«داود اوغلو» بار دیگر رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه شد

سیاسی

احمد داود اوغلو برای بار دوم به عنوان رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حرت دیلی، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه برای دومین با رئیس حزب حاکم توسعه و عدالت شد.

همانطور که انتظار می رفت وی که تنها کاندید ریاست حزب بود تمامی ۱۳۵۳ رای معتبر را از آن خود کرد تا در کنار نخست وزیری ترکیه بار دیگر رئیس حزب توسعه و عدالت هم شود.