تصویر بنرهای نابودی اسرائیل در تهران

ایران و اسرائیل

بنرهایی با موضوع نابودی اسرائیل در سطح شهر تهران نصب شده است.

روی این بنرها در کنار یک ساعت شنی جمله اي از رهبر معظم انقلاب نوشته شده است: 25 سال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت.

 

 

29213

 

 

 

 

کد N954503