تداوم یورش های سعودی ها به یمن

سیاسی

یورش های سعودی ها به یمن که از قریب به 171 روز قبل شروع شده است امروز نیز ادامه داشت و طی آن شمار دیگری از زنان و کودکان بی گناه این کشور به خاک و خون کشیده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبا،منابع یمنی اعلام کردند: در حملات هوایی جنگنده های سعودی به منازل شهروندان در منطقه الشویفه خدیر در استان تعز 10 یمنی به شهادت رسیدند.

این منبع بیان کرد: این  10شهروند از اعضای یک خانواده بودند که در میان آنها زنان و کودکان نیز دیده می شوند.

در منطقه الراهده در این استان نیز سعودی ها طی یورشی ددمنشانه منازل غیر نظامیان را هدف قرار دادند.

این منبع تاکید کرد: تجاوز سعودی ها و کشتن شهروندان و هدف قرار دادن منازل آنها به پایداری بیشتر ملت یمن می انجامد.

این در حالی است که حملات دیوانه وار سعودی ها به منطقه الحفاء در خیابان خولان، نقم الاهله و کوی المنشآت ادامه یافت.

همچنین  در صد و هفتادمین روز از شروع حملات ددمنشانه سعودی ها به یمن منطقه النهدین سه بار، کوی النهضه 18 بار،منطقه سواد حنش چهار بار هدف قرار گرفتند.