فیلم/ تظاهرات کاتالانها در اسپانیا

سیاسی

بین الملل: در آستانه روز ملی کاتالونیا هزاران نفر از مردم این منطقه با برپائی تظاهرات در خیایان های بارسلونا خواستار استقلال این ناحیه از شمال شرقی اسپانیا شدند.

فیلم/ تظاهرات کاتالانها در اسپانیابین الملل: در آستانه روز ملی کاتالونیا هزاران نفر از مردم این منطقه با برپائی تظاهرات در خیایان های بارسلونا خواستار استقلال این ناحیه از شمال شرقی اسپانیا شدند.